slider

Çevre Politikası

"Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakalım"

Mottosuyla hareket eden Gündüz Trafo, kendi payına düşen görevi yerine getirmek için,

Yasal ve mevzuat şartlarına uymak,

Üretim proseslerinde ortaya çıkan olumsuz çevresel etkileri olabildiğince azaltmak, Olası riskleri tespit edip gerçekleşmeden önlemini almak,

Geri dönüşümü mümkün olan ürünleri kullanmak ve yapılabilecek her alanda maksimum tasarrufu sağlamak,

Doğal kaynakları korumak ve bu bilinci Gündüz Trafo ailesinden başlayarak ulaşabildiği herkese eğitim ve davranış modelleri ile yaymaktır